Chuyên Đề Áp Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Dạy Học

Sáng ngày 16 tháng 8 năm 2019. Ban giám hiệu trường Tiểu học Tân Hộ Cơ 2 tổ chức chuyên đề “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học”.

IMG_20190829_204604

IMG_20190829_204722IMG_20190829_204750

Buổi chuyên đề được tổ chức tại phòng máy tính của nhà trường; bắt đầu lúc 7h30 và kết thúc lúc 11h30 cùng ngày. Với sự tham gia nghiêm túc, tích cực của hơn 20 giáo viên và cán bộ công nhân viên trong trường.

IMG_20190829_204802

Chuyên đề giúp cho giáo viên và công nhân viên trong đơn vị nâng cao khả năng áp dụng công nghệ thông tin trong dạy học và trong công việc chuyên môn.