Chuyên Đề Đạo Đức Nhà Giáo

        Ngày 28 tháng 8 năm 2019, tại phòng học lớp 2a trường Tiểu học Tân Hộ Cơ 2 diễn ra buổi chuyên đề về “Đạo Đức Nhà Giáo” do thầy Nguyễn Quốc Việt- Hiệu trưởng nhà trường triển khai. Buổi chuyên đề bắt đầu lúc 13h30 và kết thúc lúc 16h00 cùng ngày, với sự tham gia đông đủ của 23 giáo viên và cán bộ công nhân viên nhà trường. Bên cạnh chuyên đề, thầy Hiệu trưởng còn lồng ghép thêm các nghị định có liên quan trong công tác giảng dạy và chuyên môn của nhà trường như: nghị định số: 56/2015/NĐ-CP. Ban hành ngày 09 tháng 06 năm 2015 do nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành. Nghị định số 88/2017/NĐ-CP được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 27 tháng 7 năm 2017. Chuyên đề là dịp để cho giáo viên và cán bộ công nhân viên ôn lại và khắc sâu những quy định chung của ngành và của cấp trên.